Click chuột phải vào bài bạn muốn xem rồi chọn "Open link in new tab"